สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน :331บาท/วัน+ค่าเดินทาง
อัตรา : 10 คน

รายละเอียดงาน

1.ผลิตพิมพ์ถุงพลาสติกให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตประจำวัน
2.พิมพ์ถุงพลาสติกให้มีคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพตามข้อกำหนดขอแผนก
3.บันทึกรายงานประจำวันตามเอกสารของแผนกพิมพ์อย่างถูกต้อง
4.บรรจุและติกป้ายชี้บ่งผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามใบสั่งผลิต
5.ดูแลรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
6.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทุกครั้งเมื่อเครื่องจักรผลิตชิ้นงานไม่ได้มาตรฐาน
ที่กำหนด
7.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาคุณสมบัติผู้สมัครเพศ ชาย
อายุ 20 ปีขึ้นไปไม่จำกัดวุฒิการศึกษามีความขยัน อนทน ตั้งใจทำงานและ
ทำงานอยู่กับสีพิมพ์และและทินเนอร์ได้
**สามารถทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าว เช่น พม่า, กัมพูชา เป็นต้น
มีประสบการณ์ฝ่ายผลิตมา อย่างน้อย 6 เดือน- 1 ปีขึ้นไป
**มีประสบการณ์ด้านการผลิตถุงพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
****สามารถเริ่มงานได้ทันที

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3.มีความขยัน อนทน ตั้งใจทำงานและทำงานอยู่กับสีพิมพ์และทินเนอร์ได้

**สามารถทำงานร่วมกับแรงงานต่างด้าว เช่น พม่า, กัมพูชา เป็นต้น
มีประสบการณ์ฝ่ายผลิตมา อย่างน้อย 6 เดือน- 1 ปีขึ้นไป
**มีประสบการณ์ด้านการผลิตถุงพลาสติก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
****สามารถเริ่มงานได้ทันที