ประวัติ

ประวัติบริษัท

เริ่มดำเนินการ : 17 ก.ค 2546
ผลิตภัณฑ์ : ถุงพลาสติกปากตรง,ถุงพลาสติกหูหิ้ว,แผ่นพลาสติก,ม้วนพลาสติก
ชนิดพลาสติก : HDPE,LDPE,LLDPE,PP
กำลังการผลิต : 20,000,000 กิโลกรัมต่อปี
จำนวนพนักงาน : 500 คน

ERP

Enterprise Resource Planning (ERP)
การบริหารจัดการองค์กร
ให้สามารถใช้ทรัพยกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบ ERP จะทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลและขบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในองค์กร

BARCODE

ทุกผลิตภัณฑ์ของเราจะมีการควบคุมโดยระบบ Barcode ตั้งเเต่การจัดเก็บวัตถุดิบ จนถึงสินค้าสำเร็จรูป

LOGISTIC

การขนส่งสินค้าสำเร็จรูป จัดส่งโดยรถส่งของบริษัท
พรีม่าพลาสติกจำกัด โดยรถขนส่งสินค้าทุกคันควบคุมด้วยระบบ GPS ซึ่งทางลูกค้าสามารถแจ้งให้ตรวจสอบ และติดตามสถานะการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วผ่าน Application

Primaplastic Video