เครื่องมือแพทย์

ใส่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการตรวจรักษา เครื่องมือผ่าตัด ใส่ชุดเสื้อผ้าแพทย์ พยาบาล คนไข้ และชุดเครื่องนอน

ชิ้นส่วนต่างๆ

ใส่จำพวก อะไหล่เครื่องจักร น็อต สกรู
แหวนรองน็อต

Automotive

ใส่ Part ชิ้นส่วนยานยนต์ต่าง ๆ ใส่คลุมเบาะรถยนต์
หรือผลิตเป็นแผ่นใช้คลุมหรือปูรองอุปกรณ์