อบรมขับรถโฟล์คลิฟท์
ปี 2565

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา
ปี 2565

บริจาคเงินช่วยเหลือ
ปี 2564

มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา
ปี 2564

อบรมดับเพลิง
ปี 2563

อบรม ฮาลาล
ปี 2563

บริจาค สภากาชาด
ปี 2562

บริจาคคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาให้โรงเรียนปริยัติสามัญนครราชสีมา
ปี 2562

ทำบุญตักบาตร
ปี 2562

กีฬาสี
ปี 2562