สถานที่ปฏิบัติงาน : อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
อัตรา : 1 คน

รายละเอียดงาน

1. ออกพบลูกค้า เพื่อนำเสนอขายผลิตภัณฑ์
2. ติดต่อลูกค้าและรับคำสั่งซื้อโดยทางโทรศัพท์/แฟกซ์/ email
3. ทำรายงานยอดขาย
4. เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการแข่งขันพร้อมทั้งจัดเตรียมรายงานยอดขาย
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
3.มีความ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา และตั้งใจในการทำงาน
4.มีประสบการณ์ด้านงานการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
5.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
6.บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้ม สุภาพเรียบร้อย ไม่สูบบุหรีและไม่ทานเหล้า
7.มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และผ่านเกณฑ์ทหารแล้ว
8.สามารถใช้โปรแกรม ERP ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ*